Profil společnosti
Specifikace společnosti
Naše služby
Management objednávek
Insolvence
Etický kodex
Certifikáty
Sponzorujeme
Kontakty
 Management pohledávek
Management pohledávek zajišťujeme formou outsourcingu. Management pohledávek začíná monitorováním platební morálky odběratelů a kvalitní kupní smlouvou, která mimo jiné minimalizuje riziko nezaplacení pohledávek a v případě potřeby zajistí i nedobrovolné uhrazení pohledávky dlužníkem.
Profesionální management pohledávek formou outsourcingu zajistí transparentnost, precizní přehled o pohledávkách, šetří náklady a tím Vám přináší finanční prostředky, jež byste neměli lehkovážně rozdávat.

Rozhodčí řízení
Rozhodčí řízení (někdy též arbitráž) je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody.
Výsledkem rozhodčího řízení je zpravidla rozhodčí nález, který plně nahrazuje soudní rozsudek, na základě kterého lze vést okamžitě exekuční řízení na majetek dlužníka.

1 2 3 další =>