Profil společnosti
Specifikace společnosti
Naše služby
Management objednávek
Insolvence
Etický kodex
Certifikáty
Sponzorujeme
Kontakty
 


  Naše služby:

  • Detektivní služby
  • Ochrana osob a majetku
  • Specializované služby pro leasingové a úvěrové společnosti

  Early Collection

 • Písemné upomínání
 • Telefonické vymáhání
 • Zasílání SMS a automatických telefonických přehráve

Late Collection

 • Vymáhání sítí inkasních pracovníků – dohledání dlužníka, hotovostní inkaso,
  uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, sepsání notářského nebo exekučního zápisu, odebrání předmětu leasingu atd.
 • Žalobní vymáhání
 • Exekuce

  Správa pohledávek
 • Právní zastupování
 • Provádění dobrovolných dražeb
 • Prodej motorových vozidel