Profil společnosti
Specifikace společnosti
Naše služby
Management objednávek
Insolvence
Etický kodex
Certifikáty
Sponzorujeme
Kontakty
 


  1. soustavně usilovat o zvyšování uznání - image a respektu své profese i profesního sdružení ( živnostenského společenstva HK ČR) ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB a v souladu s tím jednat ve své profesní činnosti i soukromém životě;
  2. soustavně usilovat o vysokou profesionalitu ( odbornou způsobilost) a její neustálé zvyšování;
  3. vykonávat svoji profesi vždy v souladu s tuzemským i mezinárodním právem, a profesní etikou;
  4. před rozhovorem s klientem i vytěžovanými osobami poskytnout pravdivé a relevantní informace o sobě a své firmě;
  5. plně respektovat všechny požadavky na profesionalitu detektivní činnosti a na zachování důvěrnosti informací;
  6. předcházet situacím, kdy by při plnění úkolů docházelo ke konfliktu zájmů;
  7. být seriózní ve své činnosti a poskytovat pouze realistická doporučení a pravdivé závěry;
  8. prosazovat tento etický kodex ve své detektivní kanceláři, mezi členy České komory detektivních služeb a mezi všemi, kdo tuto profesi praktikují;
  9. být loajální ke své detektivní kanceláři, přesně dodržovat a ctít její politiku, cíle a doporučení, být plně loajální ke klientům pro něž detektivní kancelář poskytuje služby;
  10. propagovat profesi soukromý detektiv a profesní sdružení - živnostenské společenstvo HK ČR ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB.

Společnost CORDIS s.r.o. je členem ČKDS a ČKBS z tohoto
důvodu je oprávněna používat výše uvedený etický kodex.