Profil společnosti
Specifikace společnosti
Naše služby
Management objednávek
Insolvence
Etický kodex
Certifikáty
Sponzorujeme
Kontakty
 


Insolvenční řízení

V insolvenčním řízení jsou řešeny majetkové poměry dlužníka, který je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, a to tak, aby došlo k uspořádání jeho majetku a maximálnímu poměrnému uspokojení jeho věřitelů. Insolvenční řízení je účinné již okamžikem jeho vyhlášení, tedy zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Insolvenční řízení pak musí být insolvenčním soudem vedeno tak, aby nebyl nikdo poškozen nebo zvýhodněn. Cílem řízení je dosáhnout co nejvyššího uspokojení věřitelů. Je-li již s dlužníkem zahájeno insolvenční řízení, nesmí věřitelé své pohledávky řešit mimo řízení.


Early Collection

  • Welcome call (kontaktní ověřovací telefonát),
  • Písemné upomínání / upomínkový servis,
  • Telefonické vymáhání pohledávek,
  • Zasílání SMS a automatických telefonických přehrávek

Late Collection (mimosoudní vymáhání pohledávky)

  • dohledání dlužníka,
  • hotovostní inkaso,
  • uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem vč. sepsání
    notářského nebo exekutorského zápisu
  • odebrání předmětu financování (předmět leasingu, úvěru).



<=předchozí 1 2 3 další =>