Profil společnosti
Specifikace společnosti
Naše služby
Management objednávek
Insolvence
Etický kodex
Certifikáty
Sponzorujeme
Kontakty
 Společnost CORDIS s.r.o. byla založena v roce 2004.
Působnost a aktivity společnosti jsou po celém území České republiky.
Pracovní náplní je správa, řešení a odkup pohledávek, ochrana osob, ochrana majetku … .

Tým pracovníků společnosti je odborně vyškolen s profesionálním přístupem při jednáních.

Společnost pracuje v souladu s právními ustanoveními a řídí s etickým kodexem

Mgr. Bc. Radek Rubeš
jednatel společnosti